Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Electrical engineering

Hooggespannen

Hoe bouw je een chip voor een slimme pil die als klein laboratorium door het lichaam van een zieke patiënt reist? Waar sla je zonne- en windenergie zo efficiënt mogelijk op? Kun je lichtsignalen gebruiken om telecommunicatie nog sneller te maken? Als toekomstig electrical engineer werk je aan dit soort vragen – van microscopisch klein tot op wereldschaal. Een pittige studie, met uitstekende perspectieven op werk.

Arbeidsmarkt

Elektrotechnici kunnen aan de slag als productontwikkelaar, systeemontwerper, onderzoeker of consultant. Je kunt terecht in het bedrijfsleven, maar ook bij (semi) overheidsinstellingen zoals TNO of ziekenhuizen. Een wetenschappelijke carrière is natuurlijk ook mogelijk. Recent afgestudeerden vinden snel een baan en werken vaak op wo-niveau. Ze verdienen flink meer dan de gemiddelde academisch opgeleide.

Locaties en toelating

Electrical engineering kun je studeren aan de technische universiteiten in Delft, Eindhoven en Enschede. In Eindhoven en Enschede is de voertaal Engels. Enschede heeft de meest kleinschalige opleiding: de instroom in Delft en Eindhoven is ruim twee keer zo groot. Het profiel N&T biedt direct toegang tot de opleiding. Andere profielen moet je aanvullen met natuurkunde en wiskunde B.

De opleidingen

In het eerste jaar volg je basisvakken wiskunde, natuurkunde, informatica en elektrotechniek en werk je aan een stevige theoretische basis. Die theorie komt van pas als je meer leert over netwerken, regeltechniek, magnetische velden, mechanica en signaalverwerking. Praktijkervaring is heel belangrijk: je werkt aan projecten en je loopt stage. Zo kom je in aanraking met ontwerp, bouw en onderhoud. Er is aandacht voor verschillende gebieden waarop je je kennis kunt toepassen. Denk aan telecommunicatie, energie, transport en gezondheidszorg. Verder leer je helder rapporteren, presenteren en communiceren met zowel klanten als collega’s. Ook veiligheid en duurzaamheid komen natuurlijk aan bod. Bij electrical engineering in Eindhoven kun je ook kiezen voor de richting automotive.

In je vrije ruimte kun je je kennis verbreden, bijvoorbeeld door vakken bij informatica te kiezen, of bij industrieel ontwerp, of juist op het gebied van ondernemen of bedrijfskunde. Maar je kunt je ook verdiepen in een aspect van de elektrotechniek, bijvoorbeeld om je vast goed voor te bereiden op je masteropleiding. Lees meer over mastertracks in de Keuzegids Masters.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Electrical engineering
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus fixus?
Instroom
Survival 1e jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Electrical engineering
Eindhoven TU/e en 40 nee 213 o + + o + o o + ++ o 72 +
Delft TUD nl 45 nee 160 - + o o o o - + o + 62 o
Enschede UT en 45 nee 84 ++ + o - o o - - o + o 62 o

Bij kleine studentenaantallen zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het wo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

Eindhoven heeft de grootste en de meest gewaardeerde opleiding in het rijtje van drie. Inhoudelijk is het een uitstekende studie en het vaardighedenonderwijs komt prima uit de test. Vooral het opdoen van beroepsvaardigheden oogst lof. Ook zijn de studenten zeer enthousiast over de faciliteiten en dan met name over de bibliotheek en de ict-voorzieningen.

Electrical engineering in Delft is wat betreft de studielast wat zwaarder. Het is volgens de studenten moeilijk om zonder studievertraging de opleiding te doorlopen en dat zien we terug in het tegenvallende aantal eerstejaars dat in één keer door kan naar het tweede jaar.

De UT in Enschede is qua eindoordeel gelijk aan Delft. Een belangrijk verschil is wel de doorstroom van eerstejaars, die is opvallend hoger. Het begin van de studie is dus relatief eenvoudig. Toch lijkt dat vlug te veranderen. Grote pieken in de studielast en de enorme hoeveelheid tijd die studenten moeten investeren, maken de opleiding in Enschede een echte uitdaging. Zeker in combinatie met de tegenvallende didactische kwaliteit van de docenten.

Verwante studies

Ons advies

De technische universiteit in Eindhoven is wat ons betreft de beste keuze. Delft biedt een redelijk alternatief. Zoek je een wat kleinschaligere studie dan kun je uitwijken naar Enschede, maar onthoud dat het daar geen makkie zal zijn.

Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org