Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Constructiestudies

Maak het met machines

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Werktuigbouwkunde
  • Biomedische technologie
  • Overige ingenieursopleidingen

Wat heeft een scootmobiel gemeen met een straaljager en een melkinstallatie met een kunsthart? Al deze machines zijn afkomstig van de tekentafel van een ingenieur. Kies je voor een constructiestudie, dan leer je alles over het ontwerp, de productie en het onderhoud van de meest uiteenlopende voertuigen en apparaten. Van het allereerste idee tot de weg naar de klant.

Arbeidsmarkt

Ingenieursbureaus, onderzoekscentra en multinationals als Imtech, Philips en Shell zijn voorbeelden van plekken waar je straks als werktuigbouwkundige terechtkunt. Lucht- en ruimtevaarttechnici kom je tegen bij bekende bedrijven als Fokker, Airbus en het Netherlands Space Office. Maritieme techneuten ontwerpen luxe jachten en boorplatforms of werken bij de Marine. Na afronding van biomedische technologie kun je in een ziekenhuis terecht waar je advies geeft over dure medische apparatuur. Werkeloosheid in dit vakgebied is laag en dat lijkt voorlopig zo te blijven. Banen zijn vaak op wo-niveau en de salarissen liggen behoorlijk hoog.

Locaties en toelating

Aan alle drie de technische universiteiten kun je werktuigbouwkunde studeren. In Eindhoven en Twente kun je daarnaast kiezen voor biomedische technologie. De TU Delft biedt de unieke opleidingen maritieme techniek en lucht- & ruimtevaarttechniek aan. Enschede heeft advanced technology en in Wageningen kun je terecht voor agrotechnologie.

Met N&T kun je zo aan deze opleidingen beginnen, met andere profielen moet je ook wis- en natuurkunde hebben gedaan. Bij agrotechnologie, lucht- en ruimtevaarttechniek en advanced technology is N&T noodzakelijk, of N&G plus aanvullende exacte vakken. Ook met een verwante hbo-propedeuse word je toegelaten. Lucht- en ruimtevaart kent een numerus fixus: na de selectieprocedure mogen 480 studenten starten.

De opleidingen

Onder ‘constructiestudies’ verstaan wij technische opleidingen die zich bezighouden met het ontwerpen en ontwikkelen van vervoersmiddelen en apparaten. Werktuigkunde is breed, andere studies zijn sterker gespecialiseerd. De overeenkomst is dat er overal vakken als wiskunde, natuurkunde, materiaalkunde, stromingsleer en ontwerpen op het programma staan. Het zijn vrij praktische opleidingen, met veel projectwerk en practica. Ook is er aandacht voor vakgebieden als bedrijfskunde, ethiek en management.

Werktuigbouwkunde kan gaan over kleine gebruiksvoorwerpen (bijvoorbeeld een scheerapparaat), maar ook over auto’s, vliegtuigen en complete elektriciteitscentrales. Je leert alle processen kennen, van het tekenen van een concept tot de fabricage en het onderhoud om de levenscyclus te verlengen. Het eerste en tweede jaar staat het programma vast, in het derde jaar heb je met een minor, stage of buitenlandervaring zelf meer invloed op de invulling.

Biomedische technologie legt een link tussen werktuigbouwkunde en biologie, geneeskunde en informatica. Je krijgt in het eerste jaar vakken over biochemie en organische chemie, zodat je weet waar je mee te maken krijgt bij het ontwerpen van apparaten en toepassingen. Daarna ga je dieper in op de technische kant van de zaak. Zo leer je hulpmiddelen en innovatieve zorgapparatuur, zoals scanners, operatierobots of dialyseapparaten, bedenken en ontwerpen.

Een andere toepassing van je technische kennis kun je vinden in het boerenbedrijf, bij agrotechnologie in Wageningen. Denk aan computergestuurde melkmachines of zelfregelende kassen. Naast exacte, technische en bedrijfskundige vakken bestudeer je ook vee en landbouwgewassen. De jonge, Engelstalige opleiding advanced technology in Enschede richt zich op multidisciplinaire technologische innovatie. Je combineert bedrijfskunde met allerlei technische en constructietechnische vakgebieden en bekijkt bijvoorbeeld de commerciële haalbaarheid van innovaties.

Schepen, booreilanden en andere maritieme installaties worden gebouwd door afgestudeerden van maritieme techniek. En bij lucht- en ruimtevaarttechniek gaat het uiteraard over het bouwen van vliegtuigen, raketten en satellieten en heeft Engels als voertaal vanaf het tweede jaar. Er is heel wat pittige theorie, maar die wordt afgewisseld met mooie praktijkprojecten of bijvoorbeeld opdrachten in het ‘vliegend klaslokaal’, gemaakt om luchtmetingen te verrichten.

Militaire systemen & technologie

Een toekomst bij Defensie, plus een universitair techniekdiploma? Dat kan met de opleiding militaire systemen en technologie in Breda of Den Helder. In vijf jaar word je officier én BSc. Binnen de opleiding kies je voor werktuigbouw, ict of bouwkunde. Zie ook www.defensie.nl.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Constructiestudies
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus fixus?
Instroom
Survival 1e jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Werktuigbouwkunde
Eindhoven TU/e nl 40 nee 325 o + o o + o o o + + 68 +
Enschede UT nl 45 nee 159 + ++ o o o o - o + + 68 +
Delft TUD nl 45 nee 550 - - + o - o o - o - + 54 -
Biomedische technologie
 Eindhoven TU/e nl 40 nee 241 + + o + + + + o + + 76 ++
Enschede UT nl 45 nee 75 + ++ + o + + - o + o 72 +

Bij kleine studentenaantallen zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het wo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

Constructiestudies zijn zonder twijfel stevig van aard. Je bent veel tijd kwijt aan het leggen van een goede basis en ook daarna zal je flink je best moeten doen om studievertraging te voorkomen. Gelukkig is de arbeidsmarkt in deze sector sterk, dus weet je waar je het uiteindelijk voor doet.

Werktuigbouwkunde

Zowel Eindhoven als Enschede biedt een zeer degelijke opleiding werktuigbouwkunde. Het programma van de UT is wat intensiever en de kans op vertraging net wat groter. Delft blijft duidelijk achter. Dit is deels te wijten aan de minder goede begeleiding en feedback van docenten. Ook hier is de kans op studievertraging aanzienlijk en dat alles zorgt ervoor dat deze grootschalige opleiding zeer matig scoort.

Biomedische technologie

Biomedische technologie in Eindhoven en Enschede liggen qua beoordeling dicht bij elkaar. De Eindhovense studenten zijn goed te spreken over hun docenten; het deskundigheidsniveau is hoog en de stof wordt goed uitgelegd. In Enschede is men juist weer wat beter te spreken over de inhoud en het aantal lesuren, maar de studenten vinden deze combinatie wel zwaar.

Overige constructiestudies

Dat een intensieve studie niet altijd als lastig wordt ervaren, bewijst Wageningen. De kleinschalige opleiding agrotechnologie oogst uitsluitend complimenten. Het woordje ‘studievertraging’ lijkt niet te zijn opgenomen in het Wageningse woordenboek en deadlines zijn goed haalbaar. Verder dragen de uitstekende faciliteiten bij aan de knappe score van deze unieke studie.

Advanced technology in Enschede doet het niet slecht, maar is ook geen uitblinker. Door de brede insteek vinden de studenten het programma weinig samenhangend en niet altijd even stimulerend. Verder zouden ze graag wat meer beroepsvaardigheden opdoen tijdens hun studie.

Tot slot Delft met de twee zeer intense opleidingen maritieme techniek en lucht- en ruimtevaarttechniek. Zij die deze studies aandurven blijken doorbijters, want de eerstejaarsuitval valt in beide gevallen reuze mee. Inhoudelijk valt maritieme techniek jammer genoeg tegen; de gebruikte werkvormen zijn weinig uitdagend en de manier waarop kennis en inzicht wordt getoetst vormt een knelpuntje.

Lucht- en ruimtevaarttechniek komt beter uit de test. Vooral de experts hebben veel waardering voor deze studie. Studenten zijn goed te spreken over het niveau van de stof, maar ook over de vakkundigheid van de docenten. De studielast is ook hier hoog, maar daar krijgt de student flink wat algemene vaardigheden voor terug.

Verwante studies

Ons advies

Kies met een gerust hart Eindhoven of Enschede als je werktuigbouwkunde of biomedische technologie wilt studeren. Wageningen is een aanrader als je interesse in voedsel of groene ruimte hebt. De andere specialistische studies hebben elk hun eigen sterke en zwakke punten.

Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org