Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Bouwkunde & Civiele techniek

Mooi bouwen, duurzaam of nuttig?

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Bouwkunde
  • Civiele techniek

De bouw van nieuwe huizen, kantoren en wegen is in Nederland flink ingezakt en een nieuwe bouwgolf wordt niet verwacht. Dat geeft nieuwe uitdagingen voor bouwkundigen en civiele technici. Duurzamere gebouwen, verbouw van kantoren tot woonflats, slimmere verkeersplannen. Of, voor wie het ruim ziet: de bouw van wolkenkrabbers in China en een nieuwe kustverdediging voor Manhattan.

Arbeidsmarkt

De helft van de bouwkundigen studeert af in architectuur. Anderen werken bij aannemers en adviesbureaus. En volkshuisvesters en stedenbouwers komen weer op andere plekken terecht – ook bij de overheid. Voor civiel ingenieurs is het beroepenveld bijna net zo breed. Ze bouwen voetbalstadions en energiecentrales maar ook dijken, wegen en kanalen. Of ze specialiseren zich in verkeersplanning. De baankansen zijn wat beter dan voor bouwkundigen, maar over de werkgelegenheid in de toekomst lijkt geen van allen zich zorgen te hoeven maken.

Locaties en toelating

Delft is de oudste en bekendste plek voor deze studies. Maar er zijn ook alternatieven. Bij bouwkunde is dat Eindhoven. Daar ligt het accent sterker op techniek, terwijl in Delft de creatieve ontwerpers meer domineren.

Voor civiele techniek kan je ook naar Enschede (UT), vooral voor planning van bouw- en verkeersprojecten. Voor beton, funderingen en dijken blijft Delft een wereldwijd expertisecentrum.

Samen trekken de opleidingen jaarlijks ruim duizend eerstejaars. De meesten hebben examen gedaan met een N&T-profiel. Andere profielen moet je aanvullen met wiskunde B en natuurkunde.

De opleiding

Natuurlijk zit in deze opleidingen nogal wat ‘harde’ techniek. Je leert berekenen wat voor balken je nodig hebt voor een bepaalde draagkracht, welke veiligheidsmarges je moet hanteren of hoe je bouwwerk reageert op wind en temperatuur.

Maar niet alles draait om wis- en natuurkunde. Bij bouwkunde is er veel aandacht voor ontwerptechnieken. Dat is meer dan een handigheidje met de computer: je moet ook leren beoordelen wat mooi, functioneel, evenwichtig en bewonersvriendelijk is. Dat begint met tekenen en papieren maquettes bouwen. Verder is er aandacht voor bouwhistorie, bouwregels, management en planning. Bij stedenbouwkunde speelt planning sowieso een grotere rol.

Bij civiele techniek ligt meer nadruk op techniek. Bij bouwprojecten waken civiele ingenieurs over de constructietechniek, terwijl ze het creatieve aan bouwkundigen overlaten. Je leert over beton, bruggen, grondmechanica en materiaalkunde. Daar komen ook zachtere vakken bij: van waterbeheer en verkeerskunde tot planningstechnieken. Beide opleidingen kennen drie hoofdthema’s: bouw, water en verkeer/transport.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Bouwkunde en civiele techniek
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus fixus?
Instroom
Survival 1e jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Bouwkunde
Delft TUD nl 45 nee 282 + o - - o - - - - - + + 52 -
Eindhoven TU/e nl+en 40 nee 293 - - + - - o - - - - - o + 46 -
Civiele techniek
Delft TUD nl 45 nee 517 - + o o - o - o - ++ 58 o
Enschede UT nl 45 nee 102 + + - - o - - - - o + 54 -

Bij kleine studentenaantallen zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het wo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

Volgens de experts van de NVAO bieden deze vier opleidingen hoogwaardig onderwijs. Civiele techniek in Delft is zelfs ‘excellent’. Als je ook weet hoe beroemd onze dijkenbouwers en toparchitecten zijn, lijkt het vreemd dat de studenten maar matig tevreden zijn. Toch geldt dat al jaren.

Bij bouwkunde is het zware en volle studieprogramma het grootste probleem. Het is veel, maar volgens de studenten niet altijd zo uitdagend en inspirerend. En de informatievoorziening kan beter, zowel over roosters als studievoortgang. De opleiding is volgens veel studenten rommeliger georganiseerd dan ze hadden verwacht. Jarenlang gold dat alleen voor Delft, maar nu ook voor Eindhoven.

Grootste verschil tussen de bouwkunde-opleidingen is dat de uitval in het eerste jaar in Eindhoven flink gestegen is (lage ‘survival’). Daardoor scoort Delft alles bij elkaar nipt hoger.

Bij civiele techniek zijn de studenten iets tevredener. De massale Delftse opleiding biedt volgens hen degelijk en solide onderwijs, maar kampt wel met ruimtegebrek. Twente scoort op diverse punten lager, maar er is wel meer aandacht voor communicatieve vaardigheden en er overleven meer studenten het eerste jaar. Mede door het gunstige oordeel van de experts scoort Delft toch het hoogst, maar de voorsprong op Twente is klein.

Verwante studies

Ons advies

De experts vinden deze opleidingen sterk, de studenten zijn kritischer. Uiteindelijk scoort Delft zowel bij bouwkunde als civiele techniek iets hoger, maar kijk bij je studiekeuze vooral naar het inhoudelijke karakter en de stijl van de opleidingen. Dat verschilt meer dan we in cijfertjes kunnen uitdrukken.

Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org