Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Handicap & studie

Zonder drempels

Een studie kiezen is al lastig, maar studenten met een ‘functiebeperking’ moeten met nog meer factoren rekening houden. Je wilt immers ook kunnen studeren als je zwaar dyslectisch of astmatisch bent, maar wel de intelligentie en motivatie voor een studie hebt. Hoe is dat bij universiteiten geregeld – en doen ze dat allemaal even goed?

Ruim zeven procent van alle wo-studenten heeft last van een functiebeperking of handicap. Met zo’n functiebeperking, lichamelijk of geestelijk, kun je veel problemen tegenkomen tijdens je studie. Denk aan moeite met het geven van een presentatie of het missen van deadlines door je ziekte. Om te zorgen dat je zoals elk ander kunt studeren, is goede begeleiding belangrijk. Heb je een functiebeperking en ga je starten met studeren, trek dan tijdig aan de bel bij de studie-adviseur of een studentendecaan.

Expertisecentrum Handicap + Studie

Volgens landelijke afspraken moet elke opleiding studeren met een functiebeperking mogelijk maken. Er moeten regelingen zijn die drempels wegnemen. En goede voorlichting zodat iedereen weet wat de rechten van studenten met een handicap zijn. Maar dit gaat niet vanzelf. Een docent ziet van buiten vaak niet wat je mankeert en kan het ‘gezeur’ vinden als om een aanpassing vraagt.

Om te zorgen dat studenten niet tussen wal en schip raken, kijkt de keuringsinstantie voor het hoger onderwijs (NVAO) regelmatig of opleidingen wel ‘studeerbaar’ zijn voor studenten met een functiebeperking. Handicap + Studie is een landelijk expertisecentrum dat de universiteiten ondersteunt met trainingen en workshops over dit onderwerp. Als student vind je er allerlei handige tips: www.handicap-studie.nl.

Hulp bij functiebeperkingen

Hier een paar veelvoorkomende functiebeperkingen, met daarbij welke hulp je mag verwachten. 

  • Dyslexie: Als je last hebt van dyslexie kan het zijn dat je moeite hebt met het opnemen, verwerken en opschrijven van informatie. Met een dyslexieverklaring heb je recht op extra tijd bij toetsen en bijvoorbeeld een vergroting van je toets.
  • ADHD: ADHD kenmerkt zich door bijvoorbeeld een verlaagd concentratievermogen, slecht kunnen plannen en moeite met details. Ook met ADHD moet je extra examentijd krijgen.
  • Ziektes: Onder studenten komt geregeld Pfeiffer voor. Je bent dan, voor korte of erg lange tijd, heel erg moe en kunt je slecht concentreren. Uitzonderingen, zoals een minder streng bindend studieadvies, zijn mogelijk.
  • Slechtziendheid: Als je blind of slechtziend bent zijn er tegenwoordig braille-laptops met speciale software zodat je net zo snel kunt werken als je medestudenten. Deze laptops mag je gebruiken tijdens tentamens en het maken van opdrachten. 

Universiteiten in de ranking

Heb je een beperking, dan wil je wel een universiteit die daar goed mee om kan gaan. Dat lukt de ene beter dan de andere. Uit landelijke enquêtes onder deze groep studenten blijkt dat de Wageningse universiteit er goed in slaagt om de juiste ondersteuning te bieden. Ook de Radboud Universiteit in Nijmegen (RU) en de TU/e in Eindhoven) hebben een streepje voor. Eén universiteit krijgt veel kritiek op de begeleiding van studenten met een handicap. Dat is de Universiteit van Amsterdam. Meer details? www.choi.nl

Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org