Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Toelating & selectie

Hoe kom je binnen?

Een vwo-diploma is soms wel, maar soms ook niet voldoende om aan de universiteit te mogen starten. Weet je nog niet precies wat je wilt, dan is het handig om met je profiel- en vakkenkeuze zoveel mogelijk opties open te houden. Maar daarmee ben je er nog niet. Van de ruim vierhonderd opleidingen zijn er ongeveer vijftig die aan de poort selecteren. 

Matching ≠ selectie

Het grootste deel van de opleidingen laat nog altijd iedere vwo’er toe die voldoet aan de profieleisen van die opleiding. In de tabel ‘Feiten’, aan het begin van elk artikel, zie je met welk profiel je toegelaten wordt tot de opleidingen die daar beschreven worden. Ook als er aanvullende vakken nodig zijn, staan die daar genoemd. 

Aanmelden voor een studie moet voor 1 mei 2016 bij Studielink. Je mag je voor maximaal drie studies tegelijk inschrijven. Daarna volgt de Studiekeuzecheck, ook wel ‘matching’ genoemd. De universiteiten proberen daarmee de juiste student op de juiste plek te krijgen.  Ze mogen zelf weten hoe ze die check aanpakken. Meestal bestaat het uit een online vragenlijst en een matchingsdag, waarop je informatie krijgt, opdrachten moet maken en soms ook een toets doet. Op basis daarvan krijg je een advies: de opleiding zegt dan of ze het wel of niet verstandig vindt of jij bij hen komt studeren. Heb je een goed beeld van wat je gaat leren en wat je daarvoor moet doen? Ben je gemotiveerd? Past de opleiding bij jouw interesses en bij jouw manier van werken? Maar let op: je moet meestal meedoen aan de check om je te kunnen inschrijven, maar het advies zelf is niet bindend. Ook als je een negatief advies krijgt, moet de universiteit je gewoon toelaten als je zelf nog steeds die opleiding wilt doen.  

  • TIP: Kijk goed of er sprake is van matching (niet bindend) of selectie (wel bindend)

Selectie aan de poort 

Bij zo’n 50 opleidingen is er wel echte selectie aan de poort. Opleidingen die een numerus fixus hebben ingesteld mogen selecteren, net als studies die bewezen ‘kleinschalig en intensief’ zijn.  

Studies met een numerus fixus hebben een maximaal aantal plaatsen. Opleidingen stellen dat maximum in als ze niet meer studenten aankunnen, of als ze vrezen dat er straks te veel afgestudeerden zijn voor het aantal banen in een bepaalde sector.

De deadline voor aanmelding bij een fixusstudie ligt tussen 15 januari 2016 en 15 mei 2016. Je mag je maar voor één studie met numerus fixus per jaar inschrijven. DUO maakt een lijst van de opleidingen die voor 2016-2017 een numerus fixus hebben. Toen deze gids naar de drukker ging, was er een voorlopige versie. In de ranktabellen van deze gids kun je ook vinden welke opleidingen op die lijst staan.

  • TIP: Bekijk de pagina ‘Aanmelden voor een lotingstudie’ van DUO. Daar vind je de meest recente lijst van opleidingen met numerus fixus, het aantal plaatsen en de deadline. 

Loting of selectie

Opleidingen met een numerus fixus bepalen via loting of decentrale selectie wie er binnenkomt. Maar welke methode ze ook gebruiken: met een acht gemiddeld op je eindlijst ben je sowieso direct geplaatst. En als er minder aanmeldingen zijn dan plekken, wordt iedereen toegelaten. Bij de drie studies bedrijfskunde met een selectie was dat vorig jaar bijvoorbeeld het geval. 

De loting wordt steeds minder gebruikt en vanaf 2017 helemaal afgeschaft. Maar dit jaar kun je ‘m nog tegenkomen. DUO voert de loting uit. De plaatsen worden niet helemaal willekeurig verdeeld: hoe hoger je cijfers, hoe meer kans. Met het afschaffen van de loting vervalt overigens ook het recht op directe plaatsing bij een 8 of hoger gemiddeld op je cijferlijst. 

Decentrale selectie is juist in opkomst. Een opleiding mag zelf bepalen aan welke criteria studenten moeten voldoen, als het maar niet alleen een cijferlijst is. Die kan wel meetellen, maar daarnaast schrijf je bijvoorbeeld een motivatiebrief of moet je een assessment doen. In tegenstelling tot de Studiekeuzecheck is selectie wel bindend. Als je meedoet aan selectie, hoef je dan ook geen Studiekeuzecheck te doen. 

Betere kwaliteit?

Zijn opleidingen met een numerus fixus ook van betere kwaliteit? Heel globaal gezien is er wel een verband, maar daar zijn twee opmerkingen bij te plaatsen. Ten eerste: het geldt lang niet altijd. Zo heeft farmacie in Utrecht al jaren een fixus, maar is dat ook al jaren een opleiding waar studenten niet erg tevreden te zijn. Ten tweede: we weten niet wat de reden is van een goed beoordeelde opleiding. Komt het omdat er slimmere studenten zitten, omdat ze deels op cijfers zijn geselecteerd? Worden de studenten gewoon tevredener van het feit dat ze door de selectie zijn gekomen terwijl anderen het niet hebben gehaald? Of zorgt een stabiele instroom er voor dat de opleiding zich beter kan organiseren?

Kleinschalig en intensief

Opleidingen die het predicaat ‘kleinschalig en intensief’ hebben gekregen, mogen ook selecteren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de university colleges.  Ook politics, psychology, law and economics van de UvA hoort op dit lijstje, net als bestuurs- en organisatiewetenschappen van de UU en international business administration aan de Erasmus Universiteit. 

Daarnaast kun je selectie tegenkomen bij programma’s met extra activiteiten, meestal honours programme genoemd. De ‘reguliere’ opleiding is dan gewoon voor iedereen toegankelijk die aan de profieleisen voldoet, alleen voor deze speciale klas(sen) wordt geselecteerd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de law colleges in Utrecht en Amsterdam. 

Als havist naar de uni

Zit je op de havo, maar wil je een universitaire opleiding volgen? Een van je opties is simpel: na de havo een vwo-diploma halen. En tot voor kort was er nog een tweede route: een hbo-b>propedeuse halen en dan overstappen. Maar helaas geeft dat papiertje niet langer automatisch recht op toegang aan de universiteit. De universiteiten mogen extra eisen stellen, of hbo’ers zelfs helemaal weigeren. En dat doen ze soms ook. Verdiep je daar dus goed in!

Keuzegids Universiteiten 2016 | www.keuzegids.org