Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Griekse en Latijnse talen en culturen
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus fixus?
Instroom
Survival 1e jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Griekse en Latijnse taal en cultuur
 Amsterdam VU nl nb nee 3 nb o +++ +++ + + + + + ++ 86 +++
 Leiden UL nl 45 nee 21 o o ++ +++ o o o + + + 76 ++
Amsterdam UvA nl 48 nee 14 nb o + +++ o + - o o ++ 72 +
Nijmegen RU nl 40 nee 16 nb o o ++ - o - - - - o 54 -
Groningen RUG nl 45 nee 12 nb - + + - - - - - - o 50 -
Latijnse taal en cultuur
Amsterdam UvA nl 48 nee 11 nb - +++ +++ o ++ o - - ++ 74 +
Nieuwgriekse taal en cultuur
Amsterdam UvA nl 48 nee 3 nb ++

Bij kleine studentenaantallen zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het wo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++