Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Bestuurskunde
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus fixus?
Instroom
Survival 1e jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Bestuurskunde
Nijmegen RU nl 42 nee 110 o o - o o + o o - + 60 o
Tilburg TiU nl 42 nee 67 - - o o + + o - + o 60 o
Rotterdam EUR nl 60 nee 162 o - - - + o o o - o 54 -
Enschede UT European public administration en 45 nee 137 nb - - - - - - - - - - + + 44 - -
Den Haag UL nl 45 nee 320 - - - - - o o - - - - o 42 - -
Bestuurs- en Organisatiewetenschap
 Utrecht UU nl 45 nee 93 ++ o ++ ++ +++ + + o - + 82 ++
Tilburg TiU Organisatiewetenschappen nl 42 nee 154 o o o o o + o o o o 62 o
Amsterdam VU nl 42 nee 491 + - - - - o + o o o 56 o

Bij kleine studentenaantallen zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het wo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++