Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Geneeskunde
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus fixus?
Instroom
Survival 1e jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Geneeskunde
Rotterdam EUR nl 60 ja 417 ++ + o + + + o + o o 74 +
Leiden UL nl 45 ja 326 ++ ++ o o + o o o o o 70 +
Utrecht UU nl 44 ja 307 ++ + + o + - - o + + o 70 +
Nijmegen RU nl 42 ja 368 ++ o o o o - + o + o 66 +
Amsterdam VU nl 42 ja 346 ++ + o o + - o - o o 64 o
Maastricht UM nl nvt ja 331 ++ o o o ++ - o - o o 64 o
Groningen RUG 45 ja 460 ++ o - - + - o o + o 62 o
Amsterdam UvA nl nvt ja 347 ++ + o o o - - o o o - 60 o
Klinische technologie
Delft/R'dam/Leiden nl 45 ja 100 nb ++ o o + + - - + o 68 +
Delft/R'dam/Leiden nl 45 ja 100 nb ++ o o + + - - + o 68 +
Delft/R'dam/Leiden nl 45 ja 100 nb ++ o o + + - - + o 68 +
Enschede UT nl 45 ja 130 + ++ o - + o - - + o 64 o

Bij kleine studentenaantallen zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het wo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++