Keuzegids Universiteiten 2017 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Wo Kunst- en Cultuurstudies

Geen koud kunstje

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Cultuurwetenschappen
  • Theater, film, literatuur en media
  • Muziekwetenschap

’Kunst is er alleen ter ontspanning en vermaak’. Als je één ding leert bij de verschillende kunst- en cultuurstudies is het dat dit onwaar is. Je bestudeert de effecten van verschillende ku­nst­disciplines op de samenleving. Je duikt dieper in de historie en theoretische achtergronden. En je bekijkt hoe alles organisatorisch geregeld wordt. Hierbij kijk je zeker niet alleen naar wat er in het museum hangt, maar juist ook naar moderne uitingen in bijvoorbeeld films, televisie en games.

Arbeidsmarkt

Er zijn genoeg mooie banen waar je terecht kunt komen met een achtergrond in kunst- en cultuurstudies. Denk aan musea, theatergezelschappen of één van de vele omroepen in Nederland. Maar het zal geen verrassing zijn dat zulk soort banen niet voor het oprapen liggen. En volgens de prognoses verandert daar komende jaren weinig aan. Afgestudeerden werken vaak onder hun niveau en noodgedwongen parttime. Het salaris in deze sector is dan ook laag.

Locaties en toelating

Algemene cultuurwetenschappen kun je op zes verschillende universiteiten studeren. De Open Universiteit biedt de opleiding op afstand aan. Je kunt met elk vwo-profiel aan de opleiding beginnen. In Nijmegen en Maastricht kun je (een deel van) de opleiding in het Engels volgen.

De opleidingen

Een aantal opleidingen richt zich specifieker op de rol van film, theater, muziek of beeldende kunst in samenhang met de maatschappij. Ook hier word je met elk vwo-profiel toegelaten. De bachelor media studies is volledig in het Engels. Voor de opleidingen muziekwetenschappen is het belangrijk dat je noten kunt lezen en een muzikaal gehoor hebt.

Cultuurwetenschappen

Bij algemene cultuurwetenschappen richt je je op de invloed van verschillende cultuuruitingen op de maatschappij. Ook kijk je naar organisaties die zich bezighouden met kunst-en cultuur. Je krijgt in het eerste jaar inleidende vakken in onder andere kunstgeschiedenis en theater en literatuur. Op deze manier leer je hoe je kunstwerken moet interpreteren en bestudeer je de verbanden tussen kunst en cultuur. Daarnaast krijg je een brede basis in de sociale wetenschappen als sociologie en politicologie en geesteswetenschappen als geschiedenis en filosofie.

Vanaf je tweede jaar krijg je bij alle opleidingen meer vrijheid om je te specialiseren. Bij sommige instellingen doe je dat door het volgen van een minor, andere universiteiten laten je kiezen tussen verschillende afstudeerpaden. Bij veel universiteiten verdiep je je verder in de theoretische, historische of sociologische achtergronden.

Voorbeelden van specialisaties zijn politieke cultuur in Maastricht, cultuur en economie in Rotterdam en kunst en gender in Nijmegen. Tilburg richt zich specifiek op online culture: hier wordt de invloed van digitalisering en globalisering op de samenleving onderzocht. Groningen biedt sinds dit jaar twee bachelors: kunsten, cultuur & media richt zich met name op de kunsten vanuit geesteswetenschappelijk perspectief. Media studies richt zich vooral op de verhouding tussen kunst, media en maatschappij.

Theater, film, media en muziek

Ook de meer thematische bachelors richten zich in het eerste jaar vooral op de geschiedenis van de verschillende kunstdisciplines en de invloed van kunst op de samenleving. Na het eerste jaar kies je meestal voor een discipline: muziek, theater, film, televisie of nieuwe media. In Utrecht kun je je ook specialiseren in dans.

In Groningen kies je bij kunsten cultuur & media naast een discipline ook een thematische specialisatie: beleid en management of analyse en kritiek. Aan de VU onderzoek je media, kunst, design en architectuur vanuit historisch en theoretisch perspectief.

Theaterwetenschap en muziekwetenschap richten zich specifiek op één kunstvorm. Bij theaterwetenschap houd je je bezig met alle aspecten van het maken van een voorstelling. Onder andere regie, dramaturgie en belichting komen aan de orde. Bij muziekwetenschap onderzoek je alle aspecten die bij het maken van muziek komen kijken. In Utrecht ligt de focus op Westerse muziek in allerlei verschijningsvormen: muziek in films, games en websites. Amsterdam richt zich op jazz, wereldmuziek en klassiek.

De kwaliteit van de opleidingen

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst
Feiten Prestaties Oordelen Score
Kunst- en cultuurstudies
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus fixus?
Instroom
Survival 1e jr
Genoeg contacturen?
Inhoud
Docenten
Vaardigheden
Wetenschappelijke vorming
Studielast
Informatie
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Cultuurwetenschappen
Nijmegen RU Alg cultuurw nl+en 44 nee 33 nb o ++ +++ + + o o + - 72 +
Open Universiteit (afst) Alg cultuurw nl nvt nee 0 nb nvt + + o o o o o + 64 o
Rotterdam EUR Alg cultuurw nl 60 nee 150 o o o o o o o o - + 60 o
Tilburg TiU Alg cultuurw nl 42 nee 56 nb - o + o o o o o o 58 o
Maastricht UM nl+en 42 nee 115 - - - o o + + - - o o 54 -

Bij kleine studentenaantallen zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het wo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep.
= Opleiding met zeer veel contacturen. Van de studenten mag het wel iets minder. Voor ons eindoordeel telt dit mee als een enkele plus.
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++

De studenten kunst- en cultuurstudies klagen over het lage aantal uren dat ze les krijgen. Ze zouden graag meer college willen krijgen of intensiever begeleid worden. Wellicht komt het mede door het lage aantal contacturen dat veel studenten het tweede jaar niet halen. Over het algemeen hebben veel opleidingen kritische studenten.

Cultuurwetenschappen

Nijmegen voert de lijst aan van algemene cultuurwetenschappen. Het is opvallend dat de studenten Nijmegen het meest positief beoordelen, aangezien deze opleiding de enige was die niet voldoende scoorde volgens de NVAO. Het expertpanel vond dat er teveel ‘genadezesjes’ werden uitgedeeld bij de eindscripties. Op dit moment werkt de universiteit aan een verbeterplan.

De studenten daarentegen zijn bijna louter positief. De universiteit onderscheidt zich met name door uitstekende studentenoordelen over de lesinhoud en hun docenten. De Nijmeegse studenten vinden het les­programma stimulerend en zien veel samenhang in het programma. Nog enthousiaster zijn ze over hun docenten. Zowel didactisch als inhoudelijk vinden zij hen erg sterk. De experts zijn minder te spreken over Nijmegen.

Bij de andere opleidingen hebben de studenten ook weinig te klagen over de inhoud van de lessen en de kwaliteit van de docenten. Wel mopperen studenten in Maastricht en Amsterdam over de studielast: ze vinden niet dat die goed verdeeld is over het jaar. Ook zouden deze studenten graag meer informatie willen hebben over de studievoortgang.

Theater, film, media en muziek

De studenten van de specifiekere opleidingen zijn over het algemeen niet erg tevreden. Groningen (media studies) en Leiden onderscheiden zich enigszins: de eerste vooral met organisatorische zaken als informatie en faciliteiten, de laatste op inhoud en docenten.

Bij de rest zijn de lessen lang niet altijd inspirerend en mag het niveau best wat omhoog. Daarnaast vinden veel studenten de studielast niet goed verdeeld en wensen ze betere informatie over bijvoorbeeld roosterwijzigingen. Vooral bij de UvA (media en cultuur) en de VU is hier sterke kritiek op. De mediastudenten in Groningen geven juist complimenten op deze punten.

De studenten muziekwetenschap in Utrecht zijn tevreden met hun docenten. En muziekwetenschap in Amsterdam krijgt een pluim van de experts. Maar in het algemeen zien de studenten voornamelijk mogelijk­heden voor verbetering.

Verwante studies

Ons advies

Zoals bij veel andere alfastudies komt het bij de kunst- en cultuurstudies neer op weinig lessen en goed zelfstandig kunnen werken en plannen. Ga dus bij jezelf na of dit bij je past. Zo kun je uitval in het eerste jaar voorkomen. Volgens studenten is Nijmegen de beste optie voor algemene cultuur­wetenschappen, al zijn de experts het daar niet mee eens.

Keuzegids Universiteiten 2017 | www.keuzegids.org