Ranglijst
Feiten Oordelen Score
International business
Voertaal
Bindend studieadvies
Numerus fixus?
Instroom
Survival 1e jr
Programma
Toetsing
Docenten
Wetenschappelijke vorming
Praktijkgerichtheid
Studeerbaarheid
Begeleiding
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
International business
 Breukelen Nyenrode BA en nvt nee 30 nb +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ nb 108 +++
Maastricht UM en 47 ja 707 + + - - o + + o + ++ 70 +
Tilburg TiU IBA en 42 ja 284 + o o o o o + o + o 66 +
Enschede UT IBA en 45 nee 150 o - o - o o + o ++ o 62 o
Groningen RUG en 45 nee 381 + - o - o - + o + o 60 o
Amsterdam VU IBA en 42 nee 192 o - o - + o + o - o 58 o
Rotterdam EUR IBA en 60 ja 542 ++ o - - o o o - - + 58 o
Amsterdam UvA BA en 42 nee nb nb

Bij kleine studentenaantallen zijn de gegevens van meerdere jaargangen gebundeld. Succescijfers zijn van zeer kleine of jonge opleidingen niet te berekenen (nb). Voor toelichting en bronnen zie www.keuzegids.org/methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het wo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep, +++ = sterkste groep.
De 'totaalscore' en het 'oordeel' vatten alle cijfers samen. De beste opleidingen herken je aan ++ of +++