Keuzegids Universiteiten 2019 | www.keuzegids.org

Let op: deze Keuzegids is niet meer actueel. Bekijk de nieuwste versie

Wo Geschiedenis & international studies

Tijdmachine

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Geschiedenis
  • Europese studies
  • American studies
  • International studies

Hoe zag een Romeins feestmaal eruit? Waarom komt het nationalisme in veel landen in Europa weer op? En welke invloed heeft de benoeming van Republikeinse rechter Kavanaugh op de Amerikaanse rechtstaat? Bij geschiedenis en verwante studies leer je heden en verleden met een scherpe blik te bekijken en stel je de vraag: ‘Kunnen we iets leren van het verleden?’

De opleidingen

Geschiedenis

In het eerste jaar doe je vooral historische basiskennis op. Een verschil met geschiedenis op de middelbare school is dat je niet alleen over gebeurtenissen leert, maar ook de interpretaties en debatten over deze gebeurtenissen door historici bestudeert (historiografie). Daarnaast duik je het archief in voor bronnenonderzoek. Bij de meeste universiteiten loop je in het eerste jaar de geschiedenis chronologisch door, beginnend bij de oudheid. Rotterdam beperkt zich tot de geschiedenis vanaf 1500 en kiest voor een thematische indeling.

Later in je studie krijg je meer keuzeruimte en kies je een minor en keuzevakken. Met een educatieve minor kun je je tweedegraads lerarenbevoegdheid halen. Groningen heeft een career minor waar je wordt voorbereid op het werkveld voor geesteswetenschappers.

Het vakgebied van geschiedenis bestaat onder andere uit sociale, economische, culturele en politieke geschiedenis. De opleidingen hebben eigen specialismen. Zoals wereldgeschiedenis en kolonialisme in Leiden, dat ook raakvlakken heeft met de vakgroep Aziëstudies. Utrecht heeft een aparte bachelortrack internationale betrekkingen. De opleiding van de UvA zit midden in de stad en gebruikt die omgeving: er worden musea, archieven en kerken bezocht tijdens de colleges ‘geschiedenis op locatie’.

European, American, international

Het eerste jaar van Europese studies is gericht op de ontstaansgeschiedenis van Europese culturen en van de Europese Unie. Na je propedeuse verdiept de stof zich en krijg je de ruimte zelf vakken te kiezen die aansluiten op jouw interesses. Je leert in elk geval een moderne vreemde taal.

Het studieprogramma bij American studies is minder vrij, maar biedt in het derde jaar de mogelijkheid een half jaar in de VS te studeren.

Bij beide studies maak je kennis met verschillende vakgebieden, zoals geschiedenis, politicologie, recht, talen en literatuurstudies.

Dat geldt ook voor international studies in Den Haag (van de Universiteit Leiden), een opleiding die elk jaar veel studenten trekt. In het tweede jaar kies je een regio: Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Afrika, Midden-Oosten, Eurazië, Verre Oosten, Zuidoost-Azië. Je leert ook de taal van jouw voorkeursregio.

Aanbod & toelating

Voor de reguliere opleiding geschiedenis kun je terecht bij zeven universiteiten. Vijf daarvan bevinden zich in de Randstad en de andere twee vind je in Groningen en Nijmegen. Je wordt met elk vwo-profiel toegelaten.

Als je een bredere of juist specifiekere interesse hebt dan geschiedenis in het algemeen, kun je voor een van de verwante bachelors kiezen. Maastricht en Amsterdam bieden de interdisciplinaire opleiding Europese studies. Het programma in Maastricht is geheel in het Engels, Amsterdam biedt de opleiding in beide talen aan. In Groningen kun je met American studies aan de slag, en op de Haagse campus van Universiteit Leiden is international studies een optie. Beide zijn volledig in het Engels. Bij deze studies zit je met veel internationale studenten in de klas. Dit zijn vooral Duitsers, Belgen, Britten en Italianen.

Arbeidsmarkt

Bij geschiedenis kun je op veel plekken terechtkomen. Zoals in de wetenschap als promovendus, als leraar in het onderwijs of als beleidsmedewerker bij de overheid. Toch is het vaak hard zoeken naar een baan en is het salaris aan de lage kant. Afgestudeerden regiostudies hebben nog meer moeite met het vinden van passend werk.

Kwaliteit

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst Geschiedenis & international studies
Feiten Oordelen
Voertaal
% Internationale studenten
Numerus fixus?
Instroom
Survival 1e jr
Contacturen
Programma
Toetsing
Docenten
Wetenschappelijke vorming
Praktijkgerichtheid
Studeerbaarheid
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Geschiedenis
Rotterdam EUR en 12 nee 114 + - o o + + o + - o 64
Utrecht UU nl/en 6 nee 279 o - o + o + o + - o 62
Groningen RUG nl/en <5 nee 154 o - - + o ++ - o + o 62
Amsterdam VU nl nb nee 22 o - o + + + - o o o 62
Leiden UL nl <1 nee 260 o - o o + + o o - o 60

Voor toelichting en bronnen zie de icoontjes bovenaan deze tabel, de leeswijzer, de verantwoording, of de methodiek

Alle symbolen (+, - en o) geven aan hoe een opleiding scoort vergeleken met het gemiddelde van alle voltijd-opleidingen in het wo:
- - - = zwakste groep, - - = zwakke groep, - = iets lager dan gemiddeld, o = gemiddeld, + = beter dan gemiddeld, ++ = sterke groep. Het aantal sterren geeft het eindoordeel over de opleiding weer: 0 = zwak, 1 = matig, 2 = voldoende, 3 = goed, 4 = zeer goed, 5 = uitstekend. Opleidingen met meer dan 75 punten zijn een topopleiding en kun je herkennen aan een medaille.

Je vindt geen grote uitschieters naar boven of beneden. De experts vinden alle opleidingen in orde en zijn enthousiast over American studies van de RUG. De studenten zijn vooral ontevreden over het lage aantal contacturen.

Geschiedenis

De geschiedenisopleidingen ontlopen elkaar niet veel. De meeste opleidingen zijn oké. Rotterdam scoort ietsje hoger dan de rest. Hier halen bovengemiddeld veel studenten het tweede jaar.

en sterk punt van de geschiedenisopleidingen is de wetenschappelijkheid. Studenten vinden dat ze goed leren hoe ze wetenschappelijke artikelen moeten lezen en schrijven, en ze ontwikkelen een kritische blik. Ook de docenten krijgen een pluimpje: zij zijn deskundig en geven nuttige feedback.

Wel vinden de studenten de opleidingen te weinig praktijkgericht. Ze willen meer in contact komen met afgestudeerde historici en oefenen met het opdoen van beroepsvaardigheden. Bij de UvA en in Nijmegen zijn wat meer klachten. De Amsterdammers vinden de toetsing niet altijd goed aansluiten op de lesstof. In Nijmegen vinden de studenten de lessen niet zo inspirerend.

European, American, international

Bij Europese studies zijn de studenten niet zo enthousiast. Wel scoort Maastricht wat beter dan de UvA. Dit komt vooral door het interessante lesprogramma. Bij de UvA zijn er juist klachten over het gebrek aan samenhang in het programma.

American studies steekt met kop en schouders boven de andere opleidingen uit. De studenten zijn vooral enthousiast over de deskundige docenten, die ook op didactisch vlak echte toppers zijn. Bij international studies halen de meeste studenten het tweede jaar wel, maar over de kwaliteit van het onderwijs zijn ze al jaren ontevreden.

Ons advies

De meeste opleidingen zijn oké. Wel is het aantal contacturen overal aan de lage kant. Je zal dus veel zelf moeten studeren, thuis of in de universiteits­bibliotheek. Ben je geïnteresseerd in alles wat met Amerika te maken heeft, dan biedt Groningen een prima bachelor.

Keuzegids Universiteiten 2019 | www.keuzegids.org