Keuzegids Universiteiten 2020 | keuzegids.nl

Wo Geschiedenis & international studies

Geschiedenis: de toekomst?

In dit artikel worden de volgende studies besproken:

  • Geschiedenis
  • Europese studies
  • American studies
  • International studies

Hoe verklaar je de Russische invasie in Oekraïne? Wat kun je zeggen over de Chinese verkiezingen, als je kijkt naar oudere democratieën? En waar komt de ongelijkheid tussen bepaalde landen vandaan? Bij geschiedenis bekijk je heden én verleden met een scherpe blik. Blijf je liever iets meer in het heden, dan is een van de regiostudies misschien iets voor jou. 

 

De opleidingen

Geschiedenis

Het vakgebied van geschiedenis bestaat onder andere uit sociale, economische, culturele en politieke geschiedenis. In het eerste jaar doe je vooral historische basiskennis op. Een verschil met geschiedenis op de middelbare school is dat je over historische gebeurtenissen leert, maar ook ingaat op de debatten die door historici zijn gevoerd: historiografie. Daarnaast duik je het archief in voor bronnenonderzoek.

Bij de meeste universiteiten loop je in het eerste jaar de geschiedenis chronologisch door: van de oudheid tot de moderne tijd. Rotterdam beperkt zich tot de geschiedenis vanaf 1500 en kiest voor een thematische indeling. Vaak wordt er ook nog onderscheid gemaakt tussen wereld-, Europese-, of vaderlandse geschiedenis.

Als afstudeerrichting kies je vaak tussen vaderlandse of wereldgeschiedenis, één van de specifieke tijdvakken, economische, politieke of sociale geschiedenis. Bij de VU kies je voor de Nederlandstalige afstudeerrichting geschiedenis of de Engelstalige variant history & international studies. Bij de UvA kun je terecht voor een afstudeerrichting Amerikanistiek en Utrecht heeft een aparte bachelortrack internationale betrekkingen.

European, American, international studies

In het eerste jaar van European studies kun je rekenen op veel vakken over de ontstaansgeschiedenis van Europese culturen en de Europese Unie, maar ook over de moderne politiek, cultuur, economie en rechtspraak van de regio. In Maastricht krijg je ook na je eerste jaar vakken over deze onderwerpen en bij de UvA kies je tussen recht, cultuur, economie of geschiedenis. Ook leer je in Amsterdam in elk geval een moderne vreemde taal.

Het programma bij American studies lijkt erg op de opbouw van European studies. Je leert over de invloed van Amerika op het gedachtegoed van de rest van de wereld en gaat in op de sociale relaties tussen de mensen binnen de VS. Hierbij kijk je bijvoorbeeld naar verschillen in religie of de geschiedenis van de slavernij.

Ook bij international studies van de Universiteit Leiden in Den Haag maak je kennis met verschillende vakgebieden, zoals geschiedenis, politicologie, recht en talen. In het eerste jaar kies je meteen een regio: Afrika, Oost-Azië, Europa, Latijns-Amerika, Midden-Oosten, Noord-Amerika, Rusland en Eurazië of Zuid en Zuidoost-Azië. Je leert ook een bijbehorende taal.

Aanbod & toelating

Voor de reguliere opleiding geschiedenis kun je terecht bij zeven universiteiten. Vijf daarvan bevinden zich in de Randstad, de andere twee vind je in Groningen en Nijmegen.

European studies in Maastricht is geheel in het Engels, Amsterdam biedt de opleiding in beide talen aan. Bij international studies zit je, logisch, met veel internationale studenten in de klas.

Je wordt bij alle opleidingen in dit artikel met elk vwo-profiel toegelaten.

Arbeidsmarkt

Bij geschiedenis kun je op veel plekken terechtkomen, zoals promovendus in de wetenschap, als docent op een middelbare school of als beleidsmedewerker bij de overheid. Toch is het vaak wel even zoeken naar een baan en is het salaris aan de lage kant. Afgestudeerden bij de verschillende regiostudies hebben nog meer moeite met het vinden van passend werk.

Kwaliteit

klik om de volledige tabel te bekijken
Ranglijst Geschiedenis & international studies
Feiten Prestatie Oordelen
Voertaal
% Internationale studenten
Numerus fixus?
Instroom
Survival 1e jr
Diploma na 4 jaar
Programma
Toetsing
Docenten
Wetenschappelijke vorming
Praktijkgerichtheid
Haalbaarheid
Faciliteiten
Expertoordeel
TOTAALSCORE
OORDEEL
Geschiedenis
Rotterdam EUR nl/en 12,5 nee 98 + + + o + + o + - o 70
Amsterdam VU nl/en 23,2 nee 60 o - o + + + o + + o 68
Nijmegen RU nl - nee 113 - - o + + + o o o o 62
Utrecht UU nl 9,3 nee 266 + o o o o + o o - o 62
Leiden UL nl - nee 261 o - o o + + o o o o 62

Voor toelichting en bronnen zie de icoontjes bovenaan deze tabel, de leeswijzer, de verantwoording, of de methodiek

- = ondergemiddeld, o = gemiddeld, + bovengemiddeld

Geschiedenis

Bij geschiedenis zijn er geen grote uitschieters naar boven of beneden. Overal zijn studenten tevreden over hun wetenschappelijke vorming en docenten, maar is op tijd afstuderen soms wat lastig.

Bij de Erasmus en de VU kom je prima terecht, maar ook Nijmegen, Leiden en Utrecht ontlopen elkaar niet veel. Aan de Radboud is het lastiger om het eerste jaar te halen, maar is de toetsing wel beter geregeld. In Utrecht is het studiesuccescijfer beter, maar zijn studenten wat ontevreden over de faciliteiten.

De Groningse studenten zijn het minst tevreden. Ze willen bijvoorbeeld een beter programma en ook de haalbaarheid kan beter. De UvA scoort iets beter, maar daar willen studenten graag meer contact met de beroepspraktijk.

European, American, international studies

American studies krijgt als enige opleiding lovende woorden van de experts. Studenten hebben wel moeite om op tijd hun diploma te halen en ze willen graag meer praktijkgericht onderwijs. Ze zijn wel enthousiast over het progamma en de docenten.

Europese studies en international studies scoren beduidend minder. In Maastricht vallen erg veel studenten uit. Verder scoort de opleiding van de UM bijna overal gemiddeld, behalve op de studeerbaarheid en de manier van toetsing. In Amsterdam en Den Haag is het studiesucces in het eerste jaar wat beter, maar zijn de studenten minder tevreden over andere aspecten van de opleiding, bijvoorbeeld de toetsing en de faciliteiten.

Ons advies

De meeste opleidingen scoren gemiddeld of iets daarboven. Voor geschiedenis kun je het beste naar de VU of de Erasmus, alleen de RUG blijft wat achter. Als je toch liever in het Noorden van het land blijft, is American studies in Groningen een prima opleiding, zeker volgens de experts.

Keuzegids Universiteiten 2020 | keuzegids.nl

Ook in boekvorm!