Keuzegids universiteiten 2024 | keuzegids.nl

Leeswijzer

Universiteiten laten zich op open dagen, in folders en op hun website van hun beste kant zien. Dat is logisch: zij willen graag dat jij voor hen kiest. Hierdoor mis je echter het overzicht en is het soms lastig een objectief oordeel over een opleiding te vellen. Keuzegids zet daarom alle universitaire bachelors per vakgebied bij elkaar, zodat je ze makkelijk kunt vergelijken. Hier lees je hoe dit werkt.

Vergelijken per vakgebied

De gids is onderverdeeld in hoofdstukken per vakgebied en daarbinnen in artikelen. Per artikel worden de opleidingen uit hetzelfde vakgebied besproken. Er zijn bijvoorbeeld artikelen over psychologie en werktuigbouwkunde. In sommige artikelen bespreken we twee of meer vergelijkbare opleidingen. Zo vind je in het artikel geneeskunde ook de studie klinische technologie.

Van opleiding tot arbeidsmarkt

Onder het kopje ‘Wat ga je doen?’ lees je alles over de inhoud van de studies en over eventuele verschillen tussen de opleidingen. Elk artikel bevat daarnaast een lijstje met verwante studies. Onder ‘Aanbod en toelating’ kun je lezen waar je de opleidingen uit het artikel kunt volgen en wat er nodig is om toegelaten te worden. Onder ‘Arbeidsmarkt’ lees je over mogelijke beroepen en de baankansen per vakgebied. Sommige opleidingen bieden nu eenmaal meer uitzicht op een baan dan andere. Laat je niet afschrikken door lage baankansen, maar zorg wel dat je op de hoogte bent van de feiten.

Onder het kopje ‘Van begin tot eind’ lees je tot slot hoe studenten van afzonderlijke opleidingen presteren. Komen de meeste studenten het eerste jaar door, of is er juist veel uitval? En hoe vaak lopen studenten studievertraging op? We vergelijken de studiesuccescijfers van universiteiten die eenzelfde opleiding aanbieden en lichten uitschieters, positief of negatief, uit.

Uitleg bij de tabellen

De ranglijsttabellen bevatten veel informatie. In het eerste blok vind je de objectieve gegevens. Hier laten we zien of de opleiding een numerus fixus hanteert, wat de voertaal is, of de opleiding ook in deeltijd te volgen is en hoeveel eerstejaars beginnen aan de opleiding. In het tweede blok vind je een kwaliteitsvergelijking op basis van de prestatiecijfers en studentenoordelen. Eerst beoordelen we de prestatiecijfers. ‘Doorstroom naar jaar 2’ laat zien of meer, evenveel of minder studenten dan gemiddeld zich inschrijven voor het tweede jaar van de opleiding. Onder ‘Diploma na 4 jaar’ zie je of meer, evenveel of minder studenten dan gemiddeld binnen vier jaar afstuderen – de officiële drie jaar, plus een jaar uitloop.

De studentenoordelen zijn gebaseerd op resultaten uit de Nationale Studenten Enquête (NSE), die studenten jaarlijks invullen. In 2023 is de enquête ingevuld door ruim 289.000 studenten. Daarbij gaven zij hun mening over de volgende onderdelen van hun opleiding:

  • Inhoud - Zijn het niveau van de opleiding, de gebruikte werkvormen en de inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal op orde, en is het studieprogramma uitdagend genoeg?
  • Docenten - Zijn de docenten voldoende betrokken bij de studenten, bieden zij goede begeleiding en zijn de docenten inhoudelijk deskundig en didactisch vaardig?
  • Toetsing, beoordeling - Zijn de toetscriteria duidelijk, sluiten de toetsen aan op de stof en wordt er goed getoetst op kennis, inzicht en vaardigheden?
  • Voorbereiding loopbaan - Wordt er tijdens de opleiding gewerkt aan beroepsvaardigheden en hoe is het contact met de beroepspraktijk?
  • Sfeer - Voelen studenten zich thuis op de opleiding, voelen zij zich veilig op de instelling en zijn de docenten en opleiding ontvankelijk voor feedback van studenten?

Niet van alle opleidingen zijn de prestatiecijfers en/of studentenoordelen bekend. Soms hebben we niet alle gegevens, is het aantal studenten te laag voor een betrouwbaar oordeel of doen instellingen niet mee met de NSE. Ook dat kun je in de tabel zien. Voor een toelichting van alle bronnen lees je het artikel ‘Verantwoording’ achter in de gids. Ook kun je een kijkje nemen op www.keuzegids.nl/methodiek-en-bronnen/. Als er correcties of aanvullingen zijn voor deze gids, vind je deze op Keuzegids.nl via de menu-optie ‘Over Keuzegids’.

Plussen, minnen en sterren

De tabellen staan vol plusjes, minnetjes en o’tjes, die aangeven of een opleiding beter, slechter of gelijk aan de gemiddelde universitaire bachelor scoort. Die scores bepalen samen de totaalscore. Een opleiding kan tussen de 20 en 100 punten verdienen en de gemiddelde score is 60 punten. Opleidingen met een eindoordeel van 75 punten of meer krijgen het predicaat ‘topopleiding’. Dit kun je zien aan een medaille voor de tabel. Ook zie je het eindoordeel uitgedrukt in een tot vijf sterren.

Kijk in de tabellen niet alleen naar welke opleiding bovenaan staat, maar let ook op het verschil in kwaliteit tussen de opleidingen. Een opleiding kan als laatste eindigen en toch prima onderwijs bieden, en een studie die bovenaan staat kan slecht beoordeeld worden op punten die voor jou heel belangrijk zijn.

Keuzegids universiteiten 2024 | keuzegids.nl

Ook in boekvorm!