Ranglijst Culturele antropologie
Feiten Prestatie Oordelen
Voertaal
Opleidingsvorm(en)
Numerus fixus?
Instroom
Doorstroom naar jaar 2
Diploma na 4 jaar
Inhoud
Docenten
Toetsing
Voorbereiding loopbaan
Sfeer
TOTAALSCORE
OORDEEL
Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
Utrecht UU nl vt nee 67 + + + + + - + 73
Leiden UL nl/en vt nee 120 + + 68
Nijmegen RU nl vt nee 48 + - + 63
Amsterdam VU nl/en vt nee 61 + - 61
Amsterdam UvA nl/en vt nee 170 + - 61
Internationale ontwikkelingsstudies
 Wageningen WUR nl vt nee 58 + + + ++ + + 79

Voor toelichting en bronnen zie de icoontjes bovenaan deze tabel, de leeswijzer, de verantwoording, of de methodiek.

- = ondergemiddeld, • = gemiddeld, + = bovengemiddeld